Menu

Impulzus-visszhang készülékek és NAF-berendezések

Impulzus-visszhang készülékek

Impulzus-visszhang készülékek

Az impulzus-visszhang elven működő készülékek (TDR-ek) kábelhiba-helyek meghatározása, illetve előbehatárolása végezhető el. A mérés a készülék által kiadott mérőimpulzus és annak visszaérkezése között eltelt idő mérésén alapul. Amennyiben a mért kábelszakaszon nincs impedanciaváltozási hely (adott esetben kábelhiba), akkor a kiadott impulzus a kábel végéről fog visszaverődni. Viszont, ha hibahely is található az adott szakaszon, akkor reflexió érkezik onnan (is). Erősáramú kábelek mérésekor különböző nagyfeszültségű előbehatárolási módszerek is rendelkezésre állnak, melyekkel a nagyohmikus hibahelyek is jól láthatóvá válnak. Ilyen például az ívstabilizátoros módszer, amikor az impulzus-visszhang készülék mellett egy ívstabilizáló egységgel, illetve egy lökésgerjesztő generátorral, két lépésben történik a mérés. Az égetőberendezéssel pedig tartósan lehet a hibaellenállást módosítani.

A hálózat kábelhibáit a lehető leggyorsabban és legpontosabban kell meghatározni, mivel a fogyasztók ellátását mindenkor biztosítani kell, de egy már kialakult hibahely további károkat is okozhat, ami adott esetben megnöveli az üzemzavar elhárítására fordítandó időt.